Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Publikationer

Ledelsessystem, der rammer plet

Vil du have ordentlig besked om, hvad der ligger bag ISO’s ledelsesstandarder, hvad de står for, hvordan man anvender dem i praksis, og hvordan certificeringsorganer m.fl. fortolker kravene?

Men du kan også på Dansk Standards hjemmeside (søg via indkøbskurven) købe nedenstående bøger, der alle har TAPCERT ApS' leder Torben Abildgaard Pedersen som forfatter.

Torben arbejdede i mange år med standardisering og deltager fortsat i standardiseringsarbejde i standardiseringsudvalget S-216, der har ansvar for varetagelsen af danske interesser ved udgivelse, revision og oversættelse af ISO 9000-seriens standarder. Gennem stort set hele sit professionelle virke har han beskæftiget sig med ISO’s ledelsesstandarder, og hvad deraf følger i forbindelse med konsulentvirksomhed, audit og i tidligere tid også certificering og akkreditering. Gennem 35 års og op imod 100.000 timers arbejdsliv i det teknologiske servicesystem udelukkende med løsning af store og små opgaver – herunder i hundredvis af kurser og audit – inden for emnet og en bred vifte af brancheområder må man vel nå til nogen beherskelse af stoffet. Referencerammen er meget præget af, at Torben har været praktisk fødselshjælper i forbindelse med mindst 4 større samfundspåvirkninger: Opbygningen af flere certificeringsorganer og Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr, gennemførelse af kvalitetsstyringsloven i forbindelse med kommunalreformen i 2007, udvidelsen af EU og Det indre Marked mod øst og syd i tiden efter årtusindskiftet samt nyttiggørelsen af standardisering, ledelsessystemer og audit inden for sundheds- og velfærdssektorerne i Skandinavien.