Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser


Fordele


Når fx et kvalitetsledelsessystem er certificeret, er det godtgjort, at virksomheden lever op til DS/EN ISO 9001, hvilket først og fremmest vil sige, at det er påvist, at ledelsen:
 
  beskriver sit virksomhedsgrundlag (mission, vision, værdier, strategi)
  har defineret sine politikker (= hensigterne og udviklingsretningen)
  har defineret sine mål (= hvad stræber den efter?)
  har delegeret de praktiske opgaver – herunder kundebetjeningen – til nogen, der magter det og har forstand på det
  har sat de nødvendige midler af, således at nødvendige omkostninger kan bæres
  lader undersøge og selv vurderer, om ledelsessystemet er effektivt og egnet, når det gælder realisation af politikkerne, opnåelse af målene og sikring af en løbende forbedring af systemets formåen
  reducerer forekommende risici og sikrer ordentlig udnyttelse af observerede muligheder
  ansætter de rigtige medarbejdere
  sørger for, at de bliver uddannet og trænet og gjort bevidste om deres rolle
  sørger for, at virksomheden råder over det nødvendige udstyr
  sørger for, at medarbejdernes arbejdsforhold er i orden
  sikrer, at der kommunikeres fyldestgørende med kunderne, herunder at klage- og reklamationssager behandles effektivt samtidigt med, at der uddrages læring deraf
  sikrer, at virksomheden råder over de nødvendige procedurer og arbejdsforskrifter
  sikrer, at projekter samt produkters og ydelsers udvikling styres
  sørger for, at der er styr på alle indkøb og forsyninger, herunder at der kun benyttes egnede leverandører
  sikrer, at målinger, der har betydning for kvalitet, ikke kun er gætværk, når det kommer til stykket
  sørger for, at tilvejebringelsen af produkter og serviceydelser overvåges og kontrolleres inden frigivelse og levering