Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Certificeringsforløb


Opfølgningsaudit


Opfølgningsaudit udføres lokalt i virksomheden og omfatter ikke nødvendigvis audit af hele systemet. Programmet for opfølgningsauditten skal mindst omfatte:

- interne audit og ledelsens evaluering
- en gennemgang af handlinger, som er iværksat med hensyn til afvigelser, som blev identificeret under sidste audit
- behandling af klager
- præstationen af ledelsessystemet vedrørende opnåelse af de mål og delmål, som ligger til grund for certificeringen
- fremdriften i planlagte aktiviteter med sigte på løbende forbedring
- løbende driftsstyring
- gennemgang af eventuelle ændringer
- brug af logoer og/eller eventuelle andre referencer til certificering og akkreditering.