Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Certificeringsforløb


Præaudit (fase 1)


Præaudit er nødvendig for at:
- gennemgå ledelsessystemets dokumentation
- evaluere om ledelsessystemet dels er intakt og dels er tilstrækkeligt tilpasset lokale forhold
- gennemgå status og forståelse af kravene i standarden op imod ledelsessystemets beskrivelser af politikker, mål og procedurer
- indsamle nødvendig information knyttet til omfanget af ledelsessystemet, processer og geografisk placering samt inklusion af relevante lov- og myndighedskrav og andre normative dokumenter
- aftale tid og sted
- udpege deltagere i certificeringsaudit
- planlægge certificeringsaudit med identifikation af lokale aspekter af væsentlig betydning for audit
- vurdere om de interne audit og ledelsens evaluering bliver planlagt og gennemført, og om graden af ledelsessystemets implementering bekræfter, at den aktuelt omhandlede virksomhed reelt er klar til certificeringsaudit.