Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Certificeringsforløb


Recertificeringsaudit

Recertificeringsaudit skal indeholde en ny præaudit af det relevante ledelsessystem. I relation til hver enkelt certificeret virksomhed skal recertificeringsaudit inkludere en fysisk audit, som navnlig fokuserer på, om:

- ledelsessystemet i sin helhed – set i lyset af interne og eksterne ændringer – præsterer løbende forbedringer, der er relevante for virksomheden
- ledelsen vedholdende og ud fra det permanente mål om løbende forbedring udviser det fornødne engagement
- brugen af det certificerede ledelsessystem bidrager effektivt til at realisere virksomhedens politik og at nå dens mål

Afvigelser fra recertificeringsaudit skal være lukket inden certifikatets udløbsdato, som er 3 år efter udstedelsesdato.

Hvis tidsfristerne ikke overholdes, skal ny præaudit og certificeringsaudit udføres. Eventuelle afvigelser skal lukkes, før nyt certifikat kan udstedes.