Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Certificeringsforløb


Screening


TAPCERT kan efter særskilt tilbud eller efter regning gennemføre screening (foraudit) af ledelsessystemer med henblik at vurdere et systems modenhedstrin med henblik på at opnå certifikat i en senere proces.

Resultater fra rapporter over sådanne undersøgelser må ikke indgå i en senere certificeringsproces. Screeningsrapporter må nemlig ikke kunne opfattes som skjult rådgivning fra certificeringsorganets side forud for certificering.