Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser

Grundlag


Gennem samarbejdsaftalen med det internationale Nemko er TAPCERT’s ydelser dækket af fuld akkreditering fra NA – Norsk Akkreditering.

TAP
CERT tilbyder udelukkende ydelser, der indgår i eller er knyttet til certificering – primært audit i forbindelse med certificeringsforløbets forskellige faser eller kurser vedrørende auditmetodik, auditoruddannelse og -træning samt kravstandarders indhold, anvendelse og praktiske fortolkning.