Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser

Kvalitetsledelse

Ved audit af en klientvirksomheds ledelsessystems overensstemmelse med kravene i ledelsesstandarden DS/EN ISO 9001 bliver det ved omfattende stikprøver med indsamling af beviser (= objektive vidnesbyrd) undersøgt, om virksomheden rent faktisk lever op til standardens krav – opskriften på ideel ledelse. DS/EN ISO 9001 er nok den mest centrale blandt alle ledelsesstandarderne. Den bygger på den såkaldte High Level Structure, hvorefter (næsten) alle andre ISO-ledelsesstandarder i dag udvikles.