Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser

Kvalitetsledelse

Ved certificering af en virksomheds ledelsessystems overensstemmelse med kravene i ledelsesstandarden DS/EN ISO 9001 er det ved omfattende stikprøver med indsamling af beviser (= objektive vidnesbyrd) godtgjort, at virksomheden rent faktisk lever op til standardens krav – opskriften på ideel ledelse. DS/EN ISO 9001 er nok den mest centrale blandt alle ledelsesstandarderne. De fleste af ISO’s ledelsesstandarder er udviklet med kraftig skelen til netop ISO 9001.