Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Kvalitetspolitik


I TAPCERT ApS ser vi styring af kvalitet som et middel til at opnå høj kundetilfredshed. På den måde bliver selve vores forretningsgrundlag, det at bistå vores kunder med at forbedre kvaliteten i deres produkter og serviceydelser, en faktor med samme gyldighed og betydning for vores egen succes. Vi ser niveauet for kvaliteten i vores leverancer som den helt centrale faktor for vores bidrag til værdiskabelsen hos vores kunder.

I vores stadige stræben efter succes vil vi, i alt, hvad vi foretager os, til stadighed bestræbe os på at levere serviceydelser, der opfylder – eller overstiger – vores kunders forventninger.

Vi vil ikke gå på kompromis med vores ufravigelige krav om hele tiden at levere høj kvalitet i den løbende servicering af vores kunder. For os er det vejen til at blive - og forblive - den foretrukne leverandør. Konkret sker det gennem fastsættelse af og opfølgning på en række operationelle kvalitetsmål for vores virke.

Det, at vi i kvalitetsmæssig sammenhæng stiller høje krav til os selv i betjeningen af vores kunder, skal hos dem - under alle forhold og i alle aspekter - til stadighed fremstå tydeligt og oplevet værdiskabende i deres samarbejde med os.

Alle medarbejdere, tilknyttede konsulenter samt underleverandører skal være introduceret og trænet, så de på virksomhedens vegne er i stand til at udføre deres arbejde på et niveau fastlagt gennem denne kvalitetspolitik.

Sigtet med vores kvalitetspolitik er i et internt perspektiv at gøre det muligt for alle i virksomheden at udføre samtlige opgaver på en professionel måde, uden at der gås på kompromis med kvaliteten, samtidig med, at vi til stadighed iagttager og overholder relevant lovgivning.

Til at understøtte vores overordnede kvalitetspolitik, lægger vi specielt vægt på følgende specifikke forhold:
 
  • Opnåelse af kontinuerte forbedringer i og udvikling af det ledelsessystem, som vi arbejder på grundlag af,
  • Uddannelse og træning af vores medarbejdere,
  • Kontinuerlig forbedring og udvidelse af de hjælpeværktøjer – herunder især IT/elektronisk dokumenthåndtering – som vi benytter i serviceringen af vores kunder,
  • Detaljeret planlægning af interne og eksterne ressourcer,
  • Løbende over for vores kunder at følge op på deres oplevelse af, om vores kvalitet lever op til behov og forventninger,
  • Hele tiden at have fokus på forbedring og optimering af processer for at reducere omkostninger, tidsforbrug og for at højne oplevelsen hos kunden i samarbejdet med os, og at
  • Understøttelse af en kvalitetskultur i TAPCERT ApS, hvor det er i orden at rapportere fejl og mangler.