Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Tilbud og aftale


Priser


Pris pr. time (prisniveau januar 2019 – reguleres årligt i overensstemmelse med normal prisudvikling i erhvervslivet)

- Ledende auditor/auditor 1.525 DKK/time
- Rejsetid/transporttid: 650 DKK/time
- Rejsediæter, transportudlæg og kilometergodtgørelse: Efter regning eller efter statens til enhver tid gældende takster.


Konkrete fastpristilbud udarbejdes gerne efter ønske. Der kalkuleres ud fra det anbefalede tidsforbrug i IAF's vejledningsdokumenter. Antallet af medarbejdere i virksomheden er en væsentlig parameter.
I en brancheordning, hvor der anvendes et ledelsessystem med store fællestræk i en række af sammenlignelige virksomheder, fx tandklinikker, vil der kunne opnås prisreduktioner p.gr.a. stordriftsfordele.
Yderligere anvendes NEMKO's procedurer
Ring og hør nærmere om mulighederne.